Filistin
Filistin

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Türkiye
Türkiye

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Afrika Ülkeleri
Afrika Ülkeleri

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Kuzey Suriye
Kuzey Suriye

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Yemen
Yemen

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Bangladeş
Bangladeş

Onları sevindirmekten, onlara destek olmaktan vazgeçmeyin. Bayramın iyiliğini ve sevincini onlarla paylaşın.

Eğitim Ödeneği Projesi
Hedef:
10000 $
% 1
Eğitim Ödeneği Projesi

Maddi imkânsızlıklar ve yokluk içinde bulunan bölgelerdeki öğrencilere eğitim-öğretim ödeneği sağlamayı hedefliyoruz.

My School Path Project
My School Path Project

Çocukların eğitim sürecinin başırılı bir şekilde tamamlanması için ulaşım ücreti desteği slaıyoruz.

Okul Gereçleri Projesi
Okul Gereçleri Projesi

Okulları ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ve ekipmanlarla donatarak eğitime elverişli hale getiriyoruz.

Fen Bilimleri Labaratuvarı Projesi
Fen Bilimleri Labaratuvarı Projesi

Çocukların eğitim sürecinin başarısı için okulların fen bilimleri laboratuvarlarını kuruyoruz.

Bilgisayar Labaratuvarı Projesi
Bilgisayar Labaratuvarı Projesi

Çocukların eğitim sürecinin başarısı için okulların bilgisayar laboratuvarlarını kuruyoruz.

Okul Çantam Projesi
Okul Çantam Projesi

Çocukların eğitim sürecinin başarısı için okul çantalarını ve temel kırtasiye malzemelerini hediye ediyoruz.

Okul Restorasyon Projesi
Okul Restorasyon Projesi

Afet ve krizlerden etkilenen bölgelerde okul binalarını yenileme, bakım ve onarımını yaparak eğitime elverişli hale getiriyoruz.

Okul İnşaatı Projesi
Okul İnşaatı Projesi

Proje, yoksul ve zor durumdaki bölgelerde hedeflenen öğrencilere okul ulaşım ücretini sağlamayı hedeflemektedir.

Quran Learning and Memory Lessons Project
Quran Learning and Memory Lessons Project

Proje, Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmeyi ve ezberlemeye destek olmayı hedeflemektedir.

Ethics and Values Reinforcement Project
Ethics and Values Reinforcement Project

Proje, çocukların ve gençlerin çevrelerine ve yaşam koşullarına uygun ahlaki değerler oluşturmak adına akran buluşmaları, faaliyet ve programlardan oluşmaktadır.

Arabic Language Education Project
Arabic Language Education Project

Proje, Arapça dilindeki dersleri destekleyerek öğrencilere Arapça dilini bilimsel ve sistematik bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Religious Sciences Project
Religious Sciences Project

Proje; dini ilimleri öğretmek maksadıyla alanında uzman kişilerle iş birliği yaparak öğrencilere temel dini ilimleri sahih bir müfredatla öğretmeyi hedeflemektedir.

Pioneering Women in Humanitarian Aid Projects
Pioneering Women in Humanitarian Aid Projects

Proje, insani yardım alanında çalışma kültürünü geliştirmek ve sosyal hizmette aktif rol alacaklara liderlik becerileri kazandırmak için eğitim kursları, yetkinlik buluşmaları ve saha ziyaretlerini hedeflemektedir.

Supporting Poor Families Project
Supporting Poor Families Project

Proje; özellikle kriz, afet ve yoksul bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere aylık mali yardım sağlamayı amaçlamaktadır.

Divorced and Widowed Support Project
Hedef:
100 $
% 62
Divorced and Widowed Support Project

Proje, özellikle kriz, afet ve yoksulluk bölgelerinde dul ve boşanmış kişilere aylık maddi yardım desteği sağlamaktır.

Supporting Handicrafts And Professional Groups Project
Supporting Handicrafts And Professional Groups Project

Proje, küçük projelerle toplumdaki dul, boşanmış, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için sürekli gelir kaynağı sağlanmayı kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Orphanage Foundation Project
Orphanage Foundation Project

İmkânlar doğrultusunda proje için önce uygun mekân bulunarak gereken diğer alt yapı ihtiyaçlarını tahsis ettikten sonra, mekânı çocuklara uygun, güvenli ve rahat bir yuva haline getirmek.

Orphanage Needs Project
Orphanage Needs Project

Proje; tadilat, tamirat ve teçhizat (eşya) konusunda desteğe ihtiyacı olan yetimhaneleri tespit ederek, onlara konforlu bir yuva sağlamak konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Support and Care for Orphans Project
Support and Care for Orphans Project

Yetimlerin her türlü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onları himaye eden koruyucu ailelerine veya barındıkları yurtlara maddi destek sağlamak.

Hep Birlikte
Hep Birlikte

Hürrem Sultan Vakfı olarak, Filistin'e yardımlarımızı ulaştırmak için sizleri #TekVücut kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Housing Refugees Project
Housing Refugees Project

Proje, afet ve krizlerden etkilenen, ihtiyaç sahibi yerinden edilmiş aileleri çevreye uyumlu, en iyi standartlarda, makul fiyatta ve en kısa sürede barındıracak konutların sağlanmasını hedeflemektedir.

Food Support Project
Food Support Project

Proje afet, kriz, savaşlardan veya yoksulluktan etkilenen ihtiyaç sahiplerinin, temel besin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunarak temel gıda yardımlarının dağıtılması hedeflenmektedir.

No Furnace Project
No Furnace Project

Bu projede ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz ekmek dağıtarak onların günlük ekmek ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Soup Project
Soup Project

Proje, ihtiyaç sahibi kişilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak için aş evleri kurmayı amaçlamaktadır.

Zinki Camii İnşaat Projesi
Zinki Camii İnşaat ProjesiDr. Hanan Al-Qattan'ın sponsorluğunda ve gözetiminde, 10x10 m2 boyutlarında Camii İnşaat Projesi

Zinki Camii İnşaat Projesi

Basila Kuyusu - Benin
Hedef:
7150 $
% 1
Basila Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Nagyeli Kuyusu - Benin
Hedef:
5500 $
% 0
Nagyeli Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Ajokwa Kuyusu - Benin
Hedef:
715 $
% 1
Ajokwa Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Barkani Kuyusu - Benin
Hedef:
715 $
% 0
Barkani Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Angarka Kuyusu - Benin
Hedef:
715 $
% 4
Angarka Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Qadur Kuyusu - Benin
Hedef:
715 $
% 4
Qadur Kuyusu - Benin

Benin Cumhuriyeti'ndeki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlayan "Hayat Sulama" girişimimizi başlattık.

Bidya Kuyusu - Çad
Hedef:
1210 $
% 0
Bidya Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Kuşkiri Kuyusu - Çad
Hedef:
1595 $
% 0
Kuşkiri Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Mala Kuyusu - Çad
Hedef:
1650 $
% 0
Mala Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Bidya 2 Kuyusu - Çad
Hedef:
11000 $
% 0
Bidya 2 Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Blakari Kuyusu - Çad
Hedef:
1661 $
% 0
Blakari Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Abshakiri Kuyusu - Çad
Hedef:
1650 $
% 0
Abshakiri Kuyusu - Çad

Çad'daki kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlara temiz ve içilebilir su temin etmeyi amaçlamaktadır.

Tiza Köyü Kuyusu - Togo
Hedef:
715 $
% 2
Tiza Köyü Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Kusunto Köyü Kuyusu - Togo
Hedef:
1485 $
% 0
Kusunto Köyü Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Sayeti Kuyusu - Togo
Hedef:
2695 $
% 0
Sayeti Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Koboni Kuyusu - Togo
Hedef:
3146 $
% 0
Koboni Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Zunguni Kuyusu - Togo
Hedef:
6050 $
% 0
Zunguni Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Gobi Kuyusu - Togo
Hedef:
5500 $
% 0
Gobi Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Ghana Kuyusu - Togo
Hedef:
7150 $
% 0
Ghana Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Djigwa Kuyusu - Togo
Hedef:
7150 $
% 0
Djigwa Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Larni Kuyusu - Togo
Hedef:
7150 $
% 0
Larni Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

Skodi Kuyusu - Togo
Hedef:
7150 $
% 0
Skodi Kuyusu - Togo

'Onlara Rehberlik Ettik' grubuyla işbirliği yaparak ve Dr. Hanan al-Qattan'ın gözetiminde, 'Hayatı Sulama' adlı girişimi başlattık.

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik