Hürrem Sultan Vakfı

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ve biz sadece ondan yardım dileriz. Allah'ın salât ve selamı, peygamberlerin ve elçilerin en onurlusu, Peygamberimiz Muhammed'in ve onun tüm ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

İlk adımlarımızdan bu yana, tarih boyunca insani yardım alanında kadınların izinden giderek bu yolda ilerlemeye hevesliyiz.

Kadınların insani yardım çalışmalarındaki rolünü öne çıkarma ve etkinleştirme, yeteneklerini geliştirmeye yönelik vizyonumuzu netleştirdik. Kadınlarda doğuştan gelen duygusallığa, toplumun ihtiyaçlarına dokunan, başkalarını kucaklayan ve onlara yardım etme temeline dayalı olan yapısıyla vakıf kültürünü canlandırmaya gayret ettik. Bu konudaki rol modelimiz, eşine destek olan en büyük kadın olan Hz. Muhammed (sav)’in eşi ile başlar. O, peygamberimiz Muhammed (a.s.)’a destek olarak davetine icap etmiş ve mazlumlara yardım etmek için hayatını ve malını vakfetmiş müminlerin annesi Hatice bint Hüveylid hanımdır.

Bunun üzerine kendisi, cennette incilerden yapılmış ve içinde buradaki gibi sıkıntı ve üzüntü olmayan bir köşk vaadiyle müjdelenmiştir. Ardından müminlerin annesi Hz. Ayşe (r.a) gelir. Onlar gibi bahse konu olacak birçok rol model vardır.

 

Neden Kadın?

Yüce Allah kadınlara, hayattaki rol ve görevlerini tam anlamıyla yerine getirmelerine yardımcı olan doğuştan gelen bir dizi özellik vermiştir. Duygusallık, fedakârlık, özveri, sürekli inisiyatif almak, gözlem gücü yüksek vb. özelliklere sahiptirler. Kadınlar, olayları dikkatle okuyabilir, ihtiyaçları anlayabilir ve duygularını ustaca ifade edebilirler. Ayrıca, farklı düşünmelerinin yanında doğası gereği, sorunları yaratıcı yollarla çözebilir ve aynı anda birçok iş ile ilgilenebilir. 

 

Kadın ve Toplum

Topluma ve içindeki ilişkiler ağına baktığımızda, kadınlar anne, eş ve kız kardeş olarak toplumda çok geniş bir şekilde yer almakta ve dolayısıyla toplumun büyük bir çoğunluğunu da temsil etmektedir. Toplumun sürekli artan gereksinimlerinin farkında olarak, bu gereksinimleri görebilmeye, kavramaya ve bunları karşılamaya muktedirdirler.

 

Kadın ve Sivil Çalışmalar

Kadının özelliklerine, yeteneklerine ve toplumdaki önemli etkisine dayanarak bu durum, ona sivil toplum çalışmalarında rahatlıkla yer almasına ve bu işlere başlamaya hazır olma imkânı tanımaktadır. Sivil toplum çalışmalarında etkili bir şekilde yeteneklerini ve ilişki ağını etkinleştirmek için yer bulur. Böylece toplumun gelişmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin rol oynar.

 

HÜRREM SULTAN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Dünyayı Kuşatan Merhamet

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın yaptığı hayır ve hasenat işlerinden ilham alarak adına atfedilen vakfımız, fikirleri ve enerjileriyle toplum yararına ve insanlığa fayda sağlayan kadınların izinden gitmek amacıyla kuruldu. Bizleri diğer vakıflardan ayıran en önemli özellik işlenen hayır hasenatın sürekliliğini sağlamak amacıyla ecdadlarımızın izinden giderek vakıfçılık mantığını, kadın vakıfçılığını yeşertmektir. Hürrem Sultan Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi mazlum coğrafyalarda, uluslararası alanda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.

Hürrem Sultan Vakfı olarak başlangıç noktamızda özellikle insani yardım alanında kadının gücünden ve yeteneğinden faydalanmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda;

  • Kadınların doğası gereği doğuştan gelen yeteneklerini değerlendirmek. Nitekim kadınlar duygusal, gayretli, fedakâr, inisiyatif sahibi ve sorumluluk sahibi kişilerdir.
  • Kadınların empati kurma, olaylara dokunma yeteneği, derin bir anlayış ve farkındalığa dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunabilme isteğinden ve özelliğinden yararlanmak.
  • Ait olduğu çevredeki ilişki ağını çekirdek ailesinden başlayarak geniş ailesine, mahallesinden ve şehrinden küresel topluma bir bütün olarak ulaşıp harekete geçirmek.