İyilikte Kadın

İnsani Yardım Çalışmaları Alanında Uluslararası Kadın Kampanyası

Rakamlar bizlere kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu doğrulamaktadır. Geçmişten günümüze, çağlar boyunca etkili ve aktif olan kadınlar, toplumun refahında, halkların gelişiminde ve ulusların ilerlemesinde önemli rol oynamıştır. Ancak hakikatler, insanlık tarihi boyunca kadınların çeşitli alanlardaki yeteneklerinin yalnızca çok az bir kısmının ön plana çıkarıldığını ortaya koymaktadır.

Dünyayı saran krizlerin ortasında kalmış olan halklar, bu krizlerin ağırlığı altında ezilirken, kadınların öözellikle iyilik ve insani yardım çalışmalarındaki rolü çok önemli ve hayati bir hal almaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, belirli hedeflere doğru yönelen, misyonu net ve sistemi olan kurumlar aracılığıyla, ellerinden geleni dünya refahı için en iyi şekilde sunabilmeleri için kadınlara daha geniş alanlar açılması ve fırsatlar verilmesi gerekir. Bu kurumlar iş birliği çerçevesinde etkili ve sistemli çalışmalarla, ortak değerler ışığında tüm insanlığa hizmet etmek için sürdürülebilirliği sağlamaktadırlar.

Bu doğrultuda bizler Hürrem Sultan Vakfı olarak, 19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü” vesilesiyle, dünyanın her yerinden insani yardım kuruluşları ve bu çerçevede çalışma yapan herkesle iş birliği içerisinde "İyilikte Kadın" başlığı altında uluslararası kampanyayı heyecanla başlatıyoruz. Bu kampanya birçok proje ile birlikte kadınların topluma yardım ve destek sağlamadaki rolü hakkında farkındalık oluşturmayı ve bu alandaki önemli katkılarını öne çıkarmayı amaçlıyor. Bunun yanında dünyadaki mazlumların acılarını dindirme yolunda karşılaştıkları zorluklara da ışık tutmayı hedefliyor.

 

BİZ KİMİZ?

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın yaptığı hayır ve hasenat işlerinden ilham alarak adına atfedilen vakfımız, fikirleri ve enerjileriyle toplum yararına ve insanlığa fayda sağlayan kadınların izinden gitmek amacıyla kuruldu.

Kadınların sosyal yardım çalışmalarına yönelik rolünü etkinleştirerek, insani yardım çalışmalarında öncü kadın şahsiyetler oluşturmak ve öne çıkarmak, kadınların öncülüğünde insani yardım projelerini hayata geçirmek, toplum ve sosyal yardımlaşma çalışmalarına hizmet edecek proje programlarına dahil etmek adına girişimler başlatmak ve en önemlisi kadın vakıfçılığı kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledik.

Başlattığımız kampanya ile kadınlara ilham vermek ve arzu edilen gelişimi sağlamak adına başarı öykülerinin yayılmasını hedefliyoruz.

 

PROJE NİTELİĞİ

19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren otuz (30) gün sürmesi planlanan uluslararası “İyilikte Kadın” kampanyası, dünyanın her yerinden yüzlerce katılımcıyı bir araya getirerek, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarını ve insani yardım alanında küresel dayanışmayı geliştirmelerini sağlayacaktır.

Kampanya Programı;

Bilgi ve başarı deneyimlerini anlatması için uzmanları, misyonu olan etkili ve üretken hayır kurumlarını ve kişileri bir araya getiren uluslararası programlar ve konferanslardan oluşmaktadır. Ayrıca kadınların becerilerini geliştirmek için programlar, sergiler, atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenlenecektir. Bununla birlikte basın ve sosyal medya aracılığıyla, kadınların başarı hikayelerini, yapmış olduğu iyilik ve insani yardım çalışmalarını tanıtıp önemine vurgu yaparak bu konuda farkındalık oluşturmak için dünyanın dört bir yanından bu alanda çalışan yardımsever şahsiyetlerin, bu alanlarda henüz yeni çalışan kadınlarla tanıştırılması sağlanacaktır.

Bu kampanyaya katılım, dünyada olumlu bir değişim yaratmak için dur durak bilmeden çalışan kurumlar ve kadın liderlerden oluşan küresel ağa katılmak adına çok önemli bir fırsat olacaktır. 

Kadınların hayırseverlik ve insani yardım çalışmalarını güçlendirmek adına dünyanın her yerinden herkesi bu kampanyaya katılmaya ve başarı hikayelerinizi ve karşılaştığınız zorlukları paylaşmaya davet ediyoruz.

Gelin bu kampanyayı, sosyal adaletin sağlanmasına, kadınların iyilik ve insani yardım çalışmalarıyla güçlendirilmesine katkıda bulunan güçlü bir küresel hareket haline getirelim.

 • Kadınların Rolüne İlişkin Farkındalığın ve Anlayışın Artırılması: İnsani yardım alanında kadınların ihtiyaç sahibi toplulukların yaşamlarını iyileştirmedeki rolünün önemi hakkında farkındalık oluşturmak. Kadınların rollerini yerine getirmeyi zorlaştıran unsurların anlaşılması, karşılaştıkları zorluklara rağmen elde ettikleri başarılara ışık tutması ve ayrıca hayır işleri yoluyla değişime etki etmede oynadıkları önemli rolün vurgulanması.
 • İş birliği ve Ortaklığın Harekete Geçirilmesi: Özellikle kadınlara destek ve hizmete odaklanan kurumlar olmak üzere, küresel çaptaki hayır kurumları arasında iş birliği ve ortaklıkları harekete geçirmek, ayrıca insani yardım alanında kadın çalışmalarının önemini savunan küresel bir kadın platformu oluşturmak için kurumlar ve bireyler arasında ortaklıklar sağlamayı planlar.
 • Katılım ve Bağlılığı Teşvik Etmek: Daha fazla kadını iyilik ve insani yardım çalışmalarına katılmaya teşvik etmek. Bu katılım ve ifade için bir platform oluşturmanın yanı sıra bu alanda olumlu etki ve değişime katkıda bulunmak isteyen kadınlara destek ve rehberlik yaparak başarıya ulaşmak.
 • Pozitif Etkiye Sahip Projeleri Benimsemek: Kampanya, dünyanın dört bir yanından ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarında fark yaratabilecek projelerin benimsenmesi üzerine çalışır.
 • Başarılı Mekanizmalar ve Yaklaşımlar: İnsani yardım çalışmalarında başarılı olmuş kadınların deneyimlerinden yararlanmak ve insanlığa hizmet etmek için oluşturdukları sistemleri benimsemeyi, bunları var olan sıkıntıları çözecek şekilde geliştirerek ve yeniden formüle etmek.
 • Bilgi Paylaşımı: Hayır ve insani yardım çalışmaları alanında bilgi ve deneyim alışverişi.
 • Başarı Hikayeleri: Hayırseverlik ve insani yardım çalışmaları alanındaki başarılı kadınları tanımak ve öne çıkarmak.

 

HEDEF KİTLE

 • Kadın Hayır Kurumları: Sosyal gelişim, iş birliği, değişim, hayır işleri ve insani yardım çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla dünyanın her yerinde kurulmuş olan bütün kadın hayır kurumlarını hedeflemektedir. 
 • Hayırseverlik ve İnsani Yardım Çalışmalarıyla İlgilenen Bireyler: Başta kadınlar olmak üzere, hayır işleriyle ilgilenen aktif ve etkili bireylerin ilgisini çekmeyi ve onları kampanyaya katılmaya ve olumlu katkıda bulunmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.
 • İnsani Yardım ve Adalet Temelli Kurum ve Kuruluşlar: Kampanya hayırseverlik, insani yardım ve hak temelli eğitim, gelişim ve diğer alanlarda çalışan kurum ve kuruluşları hedeflemekte ve onları kampanyaya dahil ederek olumlu bir değişim ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.
 • Kitlelere Hitap Eden Etkili Kişiler: Kendi toplumlarında, ülkelerinde veya küresel olarak kitlesel çekiciliğe sahip etkili kişileri hedefler. Onları kampanyanın yayılmasında ve insanların hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmak için etkisinin genişletilmesinde rol oynamaya ikna etmek için çalışmaktadır.
 • Kamuoyu ve Medya: Kamuoyu ve çeşitli medya kuruluşlarıyla iletişim kurarak iyilik ve insani yardım çalışmalarının önemi ve kadınların bu çalışmalardaki rolü hakkında farkındalığı artırmayı ve herkesi bu değerli çalışmalara katılmaya ve destek vermeye davet ederek motive etmeyi amaçlamaktadır.
 • Genç Kızlar ve Öğrenciler: Genç kızlar ve kız öğrenciler günümüzde potansiyel bir gücü temsil etmektedir. Gelecekte her alanda önemli rol oynayacaklardır. Kampanya, farkındalık oluşturmak adına genç kız ve öğrencilerin  iyilik ve insani yardım çalışmalarına katılımlarını teşvik edecektir.

 

PROJE FAALİYETLERİ VE ETKİNLİKLER

1. Medya Alanında Kampanya

 • Sosyal Medya: Hazırlanan bir dizi medya materyalleriyle, başta kadınlar olmak üzere hayırsever ve insani yardım çalışmaları konusunda farkındalığı artırmak için sosyal medyada platformlarında kampanyaya yönelik yayınlar yapmak.
 • Basın ve Medya İşbirliği: Yerli ve uluslararası basın ve medya kanallarında kampanya hakkında röportajlar, bilgilendirme yayınları ve sunumlar yapmak. 
 • Kampanya Basın Toplantısı: Projenin başlatılacağı gün İstanbul'da katılımcılarla bir basın toplantısı düzenleyerek kampanyanın medyada geniş yer alınmasını sağlamak.

2. Doğrudan Faaliyetlere Kampanya

Kampanya, ülkelerde bir dizi etkinlik ve faaliyeti içermektedir:

 • Konferans ve Çalıştaylar: Bu etkinlik, hayır işlerinin önemi hakkında farkındalık yaratmayı ve hedef kitleyi özellikle insani yardım çalışmalarına katılmaya ve destek vermeye motive etmeyi hedefler. İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük konferansa, maksimum katılımı sağlamak için önde gelen bir isimler bizzat davet edilecektir.
 • Eğitim Çalıştayı: Hayır işlerinde çalışmak isteyen kadınların gerekli becerileri geliştirmelerine, liderlik ve idari kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olan bir eğitim atölyesi düzenlemek.
 • Ülkelere Göre Çeşitli Etkinlikler: Kampanyaya destek veren katılımcı kurumlarla koordinasyon içinde kendi ülkelerinde bir dizi faaliyetler düzenlemek.
 • Gönüllü Etkinlikler: Kadınların hayır işlerinde gönüllü çalışmalarla ilgili yenilikçi fikirlerini alarak onların katılımlarını daha çok teşvik etmek ve gençler arasında bir faaliyetler düzenlemek.

3. Sanal Alanda Kampanya

 • Çevrimiçi Dersler ve Seminerler: Bir dizi uluslararası veya bölgesel çevrimiçi konferans ve web seminerleri düzenlemek. Bu etkinliklerde insani yardım çalışmalarında öne çıkan isimler, özellikle de kadınlar yer alacaktır.
 • Uluslararası Sanat Yarışması: İyilik ve insani yardım çalışmalarında kadınların rolünün önemi hakkında farkındalığı teşvik eden en iyi yaratıcı sanat eseri için öğrencilere yönelik uluslararası bir sanat yarışması başlatılması.

 

Kampanya Hashtagh: #İyiikte_Kadın

Kampanya broşürünü indirmek için tıklayınız.

Kampanyaya katılım formu için tıklayınız.