Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyonumuz

Öncü ve örnek kadın modelleriyle, toplumun kalkınmasında kadının sosyal hizmet rolünü inşa etmek ve harekete geçirmek.

Vizyonumuz

Toplumun gelişmesinde kadınların rolünü pekiştirmek ve ön plana çıkarmak.

Hedeflerimiz 

  • Kadınların sosyal yardım çalışmalarına yönelik rolünü etkinleştirmek.
  • İnsani yardım çalışmalarında öncü kadın şahsiyetler oluşturmak ve öne çıkarmak.
  • Her türlü stratejik ortaklıklar kurmak.
  • Kadınların öncülüğünde insani yardım projelerini hayata geçirmek.
  • Kadınları toplum ve sosyal yardımlaşma çalışmalarına hizmet edecek proje programlarına dahil etmek adına girişimler başlatmak.
  • Kadın vakıfçılığı kültürünü yaygınlaştırmak.