Vakfımız Hakkında Sorular ve Cevapları

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın yaptığı hayır ve hasenat işlerinden ilham alarak 2023 yılında kurulan vakfımız, fikirleri ve enerjileriyle toplum yararına ve insanlığa fayda sağlayan kadınların izinden gitmek amacıyla kuruldu. Bizleri diğer vakıflardan ayıran en önemli özellik işlenen hayır hasenatın sürekliliğini sağlamak amacıyla ecdadlarımızın izinden giderek vakıfçılık mantığını, kadın vakıfçılığını yeşertmektir. Hürrem Sultan Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi mazlum coğrafyalarda, uluslararası alanda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.

Hürrem Sultan Vakfı olarak başlangıç noktamızda özellikle insani yardım alanında kadının gücünden ve yeteneğinden faydalanmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda;

  • Kadınların doğası gereği doğuştan gelen yeteneklerini değerlendirmek. Nitekim kadınlar duygusal, gayretli, fedakâr, inisiyatif sahibi ve sorumluluk sahibi kişilerdir.
  • Kadınların empati kurma, olaylara dokunma yeteneği, derin bir anlayış ve farkındalığa dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunabilme isteğinden ve özelliğinden yararlanmak.
  • Ait olduğu çevredeki ilişki ağını çekirdek ailesinden başlayarak geniş ailesine, mahallesinden ve şehrinden küresel topluma bir bütün olarak ulaşıp harekete geçirmek.

Hürrem Sultan Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi mazlum coğrafyalarda, uluslararası alanda faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Vakıf olarak, uluslararası alanda gerçekleştireceğimiz eğitim, kültür, sosyal yardım, sağlık ve alt yapı çalışmaları ile ilgili yurt dışında iş birliklerimiz bulunmaktadır.

Vakfın her türlü çalışmalarında karar almak amacıyla oluşturulan uluslararası istişare heyetimiz ve proje geliştirmek üzere bir araya getirilen, alanında uzman kişilerden oluşan yurt dışı ekiplerimiz bulunmaktadır.

Vakfımız; ayni, nakdi ve online olmak üzere her tülü bağışı kabul etmektedir.

Ayni ve nakdi bağışlarda makbuzlarınızı alabilirsiniz.

Projeleri incelemek için tıklayınız.