Hürrem Sultan Vakfı

Vakfımız din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyadaki tüm çocukları kapsayacak şekilde projeler geliştirir ve onlara psikososyal destek sağlayarak sosyal hayatlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütür.

İletişim

Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi No: 50/2 Üsküdar, İstanbul
[email protected]
+90 216 326 93 13
+90 501 031 38 93
Whatsapp

Afrika Kıtasında Kuyu Projesi

Afrika’da kuyu projesi, Afirka kıtasının kırsal ve uzak bölgelerindeki insanlara temiz, içilebilir su sağlamayı amaçlamaktadır.

Afrika Kıtasında Kuyu Projesi

HEP BİRLİKTE TEK VÜCUT!

Hürrem Sultan Vakfı olarak, Filistin'e yardımlarımızı ulaştırmak için sizleri #TekVücut kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

HEP BİRLİKTE TEK VÜCUT!

İyilikte Kadın

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI ALANINDA ULUSLARARASI KADIN KAMPANYASI

İyilikte Kadın

Projelerimiz

Yardıma muhtaç kardeşlerimizin bulunduğu her bölgede faaliyet göstermek, yardımlarınızı ulaştırmak için çalışıyoruz.

Eğitim Ödeneği Projesi

Maddi imkânsızlıklar içinde bulunan bölgelerdeki öğrencilere eğitim-öğretim ödeneği sağlamayı hedefliyoruz. ...

Okul Yolum Projesi

Çocukların eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlaması için ulaşım desteği sağlıyoruz. ...

Okul Gereçleri Projesi

Okulları ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ve ekipmanlarla donatarak eğitime elverişli hale getiriyoruz. ...

Fen Bilimleri Labaratuvarı Projesi

Çocukların eğitim sürecinin başarılı olması için okullara fen bilimleri laboratuvarları hazırlıyoruz. ...

Bilgisayar Labaratuvarı Projesi

Okullarda, çocukların eğitim sürecinin başarısı için bilgisayar laboratuvarları hazırlıyoruz. ...

Okul Çantam Projesi

Çocukların eğitim sürecinin başarılı olması için okul çantalarını ve temel kırtasiye malzemelerini hediye ediy ...

Okul Restorasyon Projesi

Afet ve krizlerden etkilenen bölgelerde okul binalarını yenileme, bakım ve onarımını yaparak eğitime elverişli ...

Okul İnşaatı Projesi

Planlanan bölgelerde okul binası inşa etmeyi hedefliyoruz. ...

Hürrem Sultan Vakfı

Vakfımız Hakkında Sorular ve Cevaplar

Hürrem Sultan Vakfı Türkiye'de ve dünyada eğitim, kalkınma ve kalkındırma hedefli insani yardım yapan vakıf kültürünü şiar edinmiş bağımsız sosyal bir kuruluştur.

Tüm Sorular

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın yaptığı hayır ve hasenat işlerinden ilham alarak 2023 yılında kurulan vakfımız, fikirleri ve enerjileriyle toplum yararına ve insanlığa fayda sağlayan kadınların izinden gitmek amacıyla kuruldu. Bizleri diğer vakıflardan ayıran en önemli özellik işlenen hayır hasenatın sürekliliğini sağlamak amacıyla ecdadlarımızın izinden giderek vakıfçılık mantığını, kadın vakıfçılığını yeşertmektir. Hürrem Sultan Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi mazlum coğrafyalarda, uluslararası alanda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.

Hürrem Sultan Vakfı olarak başlangıç noktamızda özellikle insani yardım alanında kadının gücünden ve yeteneğinden faydalanmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda;

  • Kadınların doğası gereği doğuştan gelen yeteneklerini değerlendirmek. Nitekim kadınlar duygusal, gayretli, fedakâr, inisiyatif sahibi ve sorumluluk sahibi kişilerdir.
  • Kadınların empati kurma, olaylara dokunma yeteneği, derin bir anlayış ve farkındalığa dayalı olarak toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunabilme isteğinden ve özelliğinden yararlanmak.
  • Ait olduğu çevredeki ilişki ağını çekirdek ailesinden başlayarak geniş ailesine, mahallesinden ve şehrinden küresel topluma bir bütün olarak ulaşıp harekete geçirmek.

Hürrem Sultan Vakfı olarak, ihtiyaç sahibi mazlum coğrafyalarda, uluslararası alanda faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Vakıf olarak, uluslararası alanda gerçekleştireceğimiz eğitim, kültür, sosyal yardım, sağlık ve alt yapı çalışmaları ile ilgili yurt dışında iş birliklerimiz bulunmaktadır.

Vakfın her türlü çalışmalarında karar almak amacıyla oluşturulan uluslararası istişare heyetimiz ve proje geliştirmek üzere bir araya getirilen, alanında uzman kişilerden oluşan yurt dışı ekiplerimiz bulunmaktadır.

Vakfımız; ayni, nakdi ve online olmak üzere her tülü bağışı kabul etmektedir.

Projeleri incelemek için tıklayınız.

Ayni ve nakdi bağışlarda makbuzlarınızı alabilirsiniz.