Programlı ve entegre bir eğitim müfredatına göre buluşmalar gerçekleştirilir. Toplumun bütünlüğünü korumak ve pekiştirmek, bireyler arasındaki sorunları, anlaşmazlıkları azaltmak amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde istenmeyen davranışları bertaraf ederek, toplum değerlerini yeniden gündeme taşımaya ve ahlaki olana çağrı niteliğinde bir projedir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Çocuklarını bu tür programlara göndermek isteyen çok sayıda ailenin bulunması.
 • Öğrencilerin davranışlarını düzenleyen, disiplin, ahlaki değer ve ilkeler kazandırma noktasında toplumun duyduğu büyük gereksinim.
 • Öğrencilerin kendilerine rol model olacak birilerine ihtiyacı. Çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek boş zamanlarını faydalı aktivitelerle geçirmesi toplumdaki her birey için çok önemli bir ihtiyaçtır.
 • Aile kavramının zarar görmesi, genç nesillerin psikolojisini olumsuz etkilenmesi, istikrarsızlık, iletişim sorunları, artıran boşanma oranlarındaki artış dahil olmak üzere bir dizi olumsuzluklar, felaketler, krizler ve savaşlar pek çok etkenle toplum sorunlarının artması.
 • Toplumun ahlak ve değerlerini yok eden bazı olumsuz davranışların yayılması.

PROJE HEDEFLERİ

 • Toplumda uyum ve istikrarının artırılması ve problemlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak.
 • Öğrencinin kendisine, ailesine ve yar aldığı toplum içerişinde davranış ve değerlerini olumlama ve pekiştirmek.
 • Toplumda gönüllülüğü artırmak, gönüllü birimler ve ekipler oluşturmak.
 • Etkileşimli faaliyetler, eğitim ve eğlence programları aracılığıyla etik, ahlaklı davranış değerlerinin kazanmalarını sağlamak.
 • Afetler, krizler, ebeveyn veya akraba kaybı sonucu bireyler arasında oluşan olumsuz psikolojik etkilerin azaltılması.

YARARLANACAK KİŞİ SAYSISI

 • 10,050 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 10.000 Öğrenci
 • Dolaylı Olarak Yararlanan 50 Kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • On bin öğrencinin hedeflenen ahlaki değerleri kazanması.
 • Projenin uygulandığı toplumlarda problemlerin azalması ve olumlu davranışların oranının artması.
Bağış Yap