Banka HesaplarıBağış Yap

Hürrem Sultan Vakfı

Vakfımız din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyadaki tüm çocukları kapsayacak şekilde projeler geliştirir ve onlara psikososyal destek sağlayarak sosyal hayatlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütür.

İletişim

Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi No: 50/2 Üsküdar, İstanbul
[email protected]
+90 216 326 93 13
+90 501 031 38 93
Whatsapp

Ahlaki Değerler

HZ. AİŞE PROJESİ

Peygamber Efendimiz'in (sav) eşi ve müminlerin annesi olan Aişe bint Ebu Bekir es-Sıddık (ra), İslam'ın öncülerinden olup, güzel ahlak ve değerlerle içerisinde yetişmiştir.

Hızlı anlaması, zekâsı ve sezgileri nedeniyle özellikle hadis rivayetinde yüksek bir konuma sahiptir. Ebu Musa El-Eş'ari onun hakkında şöyle diyor: “Biz Hz. Peygamber’in ashabına bir hadis müşkül olduğunda bir mevzu anlaşılmadığında gider Hz. Aişe’ye sorar; konuyla alakalı onda yeterli derecede ilim bulurduk.” Peygamber'den iki binden fazla hadis rivayet etmiştir. O (ra) Kur’an’da, hadislerde, fıkıhta ve miras hukukunda referans olmuştur.

Ahlaki erdemleri geliştirmeye önem veren ve ülkelerine faydalı bireyler kazandırmak için toplumun davranışlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmayı amaçlayan vakfımız, bu hususta Hz. Aişe'yi (ra) rol model alarak bu girişime onun adını verdi.

Kur’an-ı Kerim Öğrenimi Ve Hafızlık Dersleri Projesi

Bu projeyle Kur’an-ı Kerim okuma, öğretme ve ezberlemeye destek olmayı hedefliyoruz. ...

Ahlak ve Değerlerin Pekiştirilmesi Projesi

Çocukların ve gençlerin çevrelerine uygun ahlaki değerlere sahip olmaları için faaliyetler ve akran buluşması ...

Arapça Dil Eğitimi Projesi

Arapça derslerini destekleyerek öğrencilere Arapça dilini bilimsel ve sistematik bir şekilde öğretmeyi hedefli ...

Dini İlimler Projesi

Dini ilimleri öğretmek amacıyla alanında uzman kişilerle uygun bir müfredat hazırlayarak temel dini ilimleri ...