Dil gelişmiş bir iletişim aracıdır. Dil, sadece iletişim kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden nesle aktarılmasını sağlar. İletişim becerilerinin gelişmesinde, nesli yetiştirmede önemli bir etkendir. Özellikle Arap dilinin, İslam dinini doğru anlamada ve uygulamada, Müslüman Arap coğrafyalarındaki insanlarla iletişimi kolaylaştırmada önemi çok büyüktür. Bu proje özellikle Arapça konuşmayanlar için konuşmayı kolaylaştırmak, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber sünnetini anlama becerilerini güçlendirmek, Arapça içerikli yayınları okumak, incelemek ve takip etmek adına Arapça dilinin öğretimiyle ilgilidir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Arapça dilini öğrenmeye ihtiyaç duyan fakat imkân ve destek bulamamaktan dolayı eğitim ve programa katılamayan çok sayıda öğrencinin bulunması.
 • Gençlerin gönüllerinde Arapça dil sevgisini pekiştirmenin önemi.
 • Öğrencilerin okuldaki ders programlarının diğer derslerle yoğun geçiyor olmasının bir sonucu olarak okullarda Arapça dil eğitimine ilginin az olması.
 • Sosyal paylaşım sitelerinde gençler arasında diğer dillerin Arapçaya oranla kullanımının daha yaygın olması.
 • Arapça öğrenmenin Kur'an-ı Kerim'i, Hadisleri ve Arapça yazılmış önemli kitapları anlamada önemli bir etkisinin bulunması.

PROJE HEDEFLERİ

 • Arap dilinin sevgisini öğrencilerin kalplerinde inşa etmek ve güçlendirmek.
 • Arapça dili yazma, okuma ve konuşma becerilerini geliştirip güçlendirmek.
 • Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sünnetinin anlaşılmasını kolaylaştırmak.
 • Arapça araştırma kaynaklarının anlaşılmasını kolaylaştırmak.
 • Arapça iletişim kurmayı kolaylaştırmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • 1.050 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 1.000 Öğrenci
 • Dolaylı Yararlanan 50 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Arapça konuşma ve yazma becerisinin kazanılması.
 • Arapçaya hâkim olduktan sonra çeşitli Arapça kaynakları okuma ve anlama yeteneğinin gelişmesi.
 • Eğitici ve öğretmenlere ek iş fırsatlarının oluşturulması.
Bağış Yap