Eğitim dünyadaki tüm çocukların hakkıdır. Toplumlar için kalkınmanın ve kalkınma için gelişmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şüphesiz bu döngünün ilerlemesinin gücü eğitimdir. Eğitim sürecinin başarısı, hiç şüphesiz okullar ve öğrenciler için gerekli olan temel ihtiyaçların sağlanmasıyla mümkündür. Bu proje, afet ve felaketlerin okullara verdiği büyük zararın ardından, okul ekipmanlarının tamamlanmasıyla birlikte bilgisayar laboratuvarlarını donatarak çocukların eğitimlerini tamamlamasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Afetlerden, savaşlardan, krizlerden veya yoksulluktan ötürü zarar görmüş birçok okulun varlığı sebebiyle bilgisayar laboratuvarlarındaki materyallerin zarar görmesinden ötürü kullanılamaz durumda olması.
 • Çok sayıda kişinin eğitim sürecine destek olma isteği.
 • Krizlerden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini tamamlama gereksinimi. Projenin, öğrencilerin psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak uygun ve verimli eğitim ortamını sağlaması ve eğitim sürecini etkinleştirerek onları desteklemesi.

PROJE HEDEFLERİ

 • İyi hazırlanmış ve tam teçhizatlı bir okul ortamında her çocuğun eğitim hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Bilgisayar laboratuvarlarındaki ekipmanların tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Eğitimi kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkıda bulunmak.
 • Eğitim için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • İhtiyaç Sahibi 5 Okul

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrencilerin her türlü imkânsızlıklar sebebiyle ara verdikleri eğitim sıralarına geri dönmesi.
 • Okullarda bilgisayar laboratuvar sınıflarının ekipmanlarının temin edilmesiyle eğitim faaliyetine kademeli olarak geri dönülmesi.
 • İmkânsızlıkların yol açtığı sıkıntıları hafifleterek eğitim sürecinin ilerlemesine katkı sağlanması.
Bağış Yap