Boşanmış ve dul kalmış kadınlar, bu özel durumlarından dolayı içinde bulundukları zor durum; geçimini ve gelir kaynağını kaybetmiş olmaları veya çok düşük bir gelir kaynağına sahip olmaları onları psikolojik, sosyal ve ekonomik güvenlik duygusuna muhtaç hale getirmektedir. Bu proje, imkansızlıklar dolayısıyla boşanmış ve dul kadınlara yardımcı olacak maddi desteği sağlamak, iyi ve istikrarlı bir yaşam olanağı içindir.

PROJE GEREKÇELERİ

  • Çok sayıda boşanmış ve dulların varlığı. Afetler, krizler ve savaşlar gibi nedenlerle bu sayının giderek artması ve karşılanması gereken birçok ihtiyacın varlığı.
  • Çok sayıda kişinin boşanmış ve dullara destek olma isteği. Proje onların bu isteğini gerçekleştirmektedir.
  • Yoksulluk ve krizlerin sonuçlarından biri olarak toplumsal sorunların artması ve ailenin dağılması.

PROJE HEDEFLERİ

  • Dul ve boşanmış kadınların ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam standartlarını iyileştirmeye çalışmak.
  • Yoksulluk, kriz ve afetlerden kaynaklanan psikolojik ve sosyal problemleri azaltmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

  • Toplam 520 Kişi
  • 500 Kişi Doğrudan
  • 20 Kişi Dolaylı (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

  • İhtiyacı olan yüzden (100) fazla aileye (dul veya boşanmış) destek sağlamak.
  • Hedeflenen ailelerin yaşam kalitesinin iyileştirilmeye çalışılarak sosyal, psikolojik, ekonomik ve sağlık sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunmak.
Bağış Yap