Dini ilimler, Müslüman bireyin kişiliğinin oluşumunun temelidir. Birey bu ilimlerden yararlanarak ahlakını ve davranışlarını şekillendirir. Karşılaştığı problem ve krizlerde onlara müracaat ederek çözüm bulabilir. Bu ilimlerin pekiştirilmesi; toplumun iyileşmesine, bireysel olarak güvende hissetmeye ve sosyal bütünlüğe katılmaya katkıda bulunur. Bu proje, öğrencilere temel dini ilimlerin öğretilmesi ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemenin öneminin pekiştirilmesiyle ilgilidir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Dini ilimleri öğrenmek isteyen fakat bu eğitim halkalarına katılabilmek için destek ve uygun ortam bulamamasından ötürü ders grubu ve yahut eğitimci bulamayan çok sayıda kız ve erkek öğrencinin bulunması.
 • Gençlerin gönüllerinde din sevgisini teşvik etmenin ve hayatlarını onunla ilişkilendirmenin özellikle bu çağ için çok önemli olması.
 • Öğrencilerin okullardaki günlük ders programının diğer derslerle çok yoğun olması neticesinde okullarda dini İlimlere yeterince vakit ayrılamaması.
 • Ailelerin çocuklarına dini ilimleri öğretmedeki yetersizliği veya buna ayıracak vakit bulamamaları.

PROJE HEDEFLERİ

 • Kız ve erkek öğrencilere temel dini ilimlerin öğretilmesi.
 • Hedeflenen grubun gönlünde bu ilimlerin sevgi değerini inşa etme ve dini samimiyeti artırma.
 • Katılımcıların etik ve davranışlarının iyileştirilmesine ve psikolojik istikrarlarına katkıda bulunma.
 • Toplumdaki şiddetten ve aşırıcılıktan çocukları koruyabilmek için ulvi değerleri yayma ve nesillerin yetişmesindeki problemlerin azaltılmasına katkıda bulunma.

YARARLANACAK KİŞİ SAYSISI

 • 1.025 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 1.000 Öğrenci
 • Dolaylı Yararlanan 25 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrencilerin dini ilimlerde temel bilgileri edinmesi ve böylece dini sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmesi.
 • Eğitimlerden yararlanan öğrencilerin davranışlarının iyileşmesi, psikolojik ve sosyal sorunlarının azalması.
 • Öğretmenlere ek iş fırsatlarının oluşturulmasına katkıda bulunması.
Bağış Yap