Toplumdaki bazı gruplar (yoksullar, boşanmışlar, dullar…) özel ihtiyaçlarından dolayı toplumun ikincil kesiminde yer alır. Bu grupların geçimini ve gelir kaynağını kaybetmiş olmaları ve yahut çok düşük bir gelir kaynağına sahip olmaları, onları psikolojik, sosyal ve ekonomik güvenlik duygusuna muhtaç hale getirmektedir. Bu proje, bu grupların topluma uygun ve kalıcı bir gelir kaynağı elde etme etmesi ve meslek edinmeleri ve el sanatlarında yetkin hale getirmek hedefindedir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Dul, boşanmış, yoksul ve ihtiyaç sahibi kişiler gibi geliri olmayan veya düşük gelire sahip çok sayıda grubun varlığı. Felaketler, savaşlar vb. nedenlerle bu sayının giderek artması ve karşılanması gereken çok fazla ihtiyacın mevcut olması.
 • Çok sayıda insanın bu gruplara ulaşmasının zorluğu ve bu tür özel gruplara yardım etme isteği.
 • Yoksulluk ve krizlerin sonuçlarından biri olarak artan sosyal sorunlar, ailenin dağılması, boşanma, işsizlik ve tıbbi hastalıklar.

PROJE HEDEFLERİ

 • Yararlanıcı gruba, yerel toplumun ihtiyaç duyduğu bazı el sanatları ve meslekler için en önemli becerileri kazandırmak ve onlara bir gelecek sağlamak.
 • Krizler ve felaketler sonucu yoksulluktan kaynaklanan psikolojik ve sosyal problemleri azaltılmak.
 • Kendi kendine yetinerek ve sürekli destek almayarak sahip oldukları kaynakları sonuna kadar değerlendirmeye çalışan, el sanatı ve mesleklere sahip ihtiyaç sahibi ailelerin yetiştirilmesinde katkıda bulunmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • 120 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 100 Kişi
 • Dolaylı Yararlanan 20 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Özel ve ihtiyaç sahipleri ve ailelere toplumdaki en çok talep gören el sanatları ve meslekler için gerekli becerileri kazandırmak, böylece onlara gelecekte bir gelir kaynağı sağlamak.
 • Hedeflenen ailelerin yaşam kalitesinin desteklenmesine ve iyileştirilmesine, sosyal, psikolojik, ekonomik ve sağlık sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunmak.
Bağış Yap