Eğitim dünyadaki tüm çocukların hakkıdır. Toplumlar için kalkınmanın ve kalkınma için gelişmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şüphesiz bu döngünün ilerlemesinin gücü eğitimdir. Eğitim sürecinin başarısı, hiç şüphesiz okullar ve öğrenciler için gerekli olan temel ihtiyaçların sağlanmasıyla mümkündür. Bu proje; afet, yokluk ve felaketlerin verdiği büyük zararın ardından okullardaki fen laboratuvarlarını tamamlayarak ve ihtiyaçları temin ederek çocukların eğitimlerini tamamlamasına ve eğitim hayallerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Afetlerden, savaşlardan, krizlerden veya yoksulluktan ötürü zarar görmüş birçok okulun varlığı.
 • Çok sayıda kişinin eğitim sürecine destek olma isteği.
 • Krizlerden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini tamamlama gereksinimi.
 • Projenin, öğrencilerin psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak uygun ve verimli eğitim ortamını sağlaması ve eğitim sürecini etkinleştirerek onları desteklemesi.

PROJE HEDEFLERİ

 • İyi hazırlanmış ve tam teçhizatlı bir okul ortamında her çocuğun eğitim hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Fen laboratuvarlarındaki ekipmanların tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Eğitimi şartlarını iyileştirip, kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkıda bulunmak.
 • Eğitim için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • İhtiyaç Sahibi 5 Okul

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrencilerin afet ve kriz dönemlerinde veya maddi geçimsizlik nedeniyle ara verdikleri eğitim sıralarına geri dönmesi.
 • Gerekli ekipmanlarla hedeflenen okulların donatılması ve eğitim faaliyetine geri dönülmesi.
 • Psikolojik ve toplumsal sorunların azaltılmasına ve eğitim sürecinin ilerlemesine katkı sağlanması.
Bağış Yap