Kriz ve felaketler sırasında gıda tedarik zincirleri olumsuz etkilenmektedir. Bu durum afetzedelerin günlük olarak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını zorlaşmaktadır. Bu nedenle proje, temel gıda ve acil besin ihtiyaçlarını temin etmeyi amaçlamaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

  • İnsanların temel ve yeri doldurulamaz ihtiyaçlarından biri olması sebebiyle temiz gıdanın önemi, yiyecek, erzak eksikliği.
  • Savaş, afet ve krizlerden mustarip toplumlarda yüksek işsizlik ve yoksulluk oranı.

PROJE HEDEFLERİ

  • Hedeflenen gruba temel yaşam ihtiyaçlarından olan gıdanın sağlanmasında katkıda bulunmak.
  • Yoğun yiyecek ve su kıtlığının neden olduğu sıkıntıyı hafifletmek.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

  • 1050 Kişi
  • Doğrudan Yararlanan 1000 Kişi
  • Dolaylı Yararlanan 50 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

  • İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılaması.
  • Yoksulluk ve açlığın yol açtığı sorun ve sıkıntıların azaltılmasına destek.
  • İhtiyaç sahiplerini zor koşullar içindeyken sevindirmek.
Bağış Yap