Sosyal girişimler, insani projeler ve bağışlar gibi çalışma sahalarında yer almak isteyen girişimci kadınları eğitmek ve yetkin kılmakla ilgili bir projedir. Proje, alana ilgili kadınların gereksinimlerini karşılayarak, ihtiyaçlarını araştırmak ve daha sonra uygun bir program oluşturularak uygulanacaktır. Bu program, insani yardım alanında çalışma kültürünü geliştirmek ve sosyal hizmette aktif rol alacaklara liderlik becerileri kazandırmak için eğitim kursları, yetkinlik buluşmaları ve saha ziyaretlerini içerir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Gerekli bilgi ve becerilere ihtiyaç duyan, insani ve sosyal çalışmalara katkıda bulunmak isteyen çok sayıda kadının varlığı.
 • Bu alanda çalışmak isteyen kadın girişimcilerin insani ve sosyal hizmet alanında önde gelen liderlerle tanışma arzusu. Program, katılımcıları çeşitli ziyaretlerle en fazla faydanın elde edilmesini sağlamak adına düzgün bir metodolojiyle çalışan seçkin kurumlarla tanıştıracaktır.
 • Afet ve kriz bölgelerinde ya da gelişmekte olan toplumlarda, insani ve sosyal girişim projeleri yapan ve nitelikli çalışan kuruluşlara ve dolayısıyla da kurumu yönetecek öncü kadınlara olan ihtiyaç.
 • Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli projeler için çok sayıda fikrin varlığı ve bu fikirleri gerçekleştirmek adına nitelikli ekip ve liderlere olan ihtiyaç.

PROJE HEDEFLERİ

 • Kadınların sosyal hizmet alanında, toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Sosyal girişimler, insani projeler ve vakıf projelerini hayata geçirmek isteyen kadınların eğitim ve yetkinliklerine katkıda bulunmak.
 • İnsani çalışmalara öncülük eden lider kadın figürlerin yaratılmasına katkıda bulunmak.
 • Sosyal hizmet kültürünü kadınlar arasında yaymak ve böylece farklı kategorilerde çalışan kadınların sayısını artırmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • 125 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 100 Kişi
 • Dolaylı Yararlanan 25 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • İnsani ve sosyal hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin katılımcı kadınlar tarafından kazanılması.
 • Programın kazanımları sonucu birçok yeni sosyal ve insani girişimin uygulanması.
 • Ziyaretler yoluyla katılımcı kadınların ilgili seçkin kuruluşlarla bağlantı kurması ve bu yeni ilişkilerin vakıf alanına büyük katkıda bulunulması.
Bağış Yap