Dini ilimler, Müslüman bireyin kişiliğinin oluşumunun temelidir. Bu ilimler kişinin ahlakını ve davranışlarını şekillendirir. Karşılaştığı problem ve krizlerde onlara müracaat ederek çözüm bulabilir. Bu ilimlerin pekiştirilmesi; toplumun iyileşmesine, bireysel olarak güvende hissetmeye ve sosyal bütünlüğe katılmaya katkıda bulunur. Bu proje, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, ezberlenmesi ve öğrencilerin hayatlarına etki ve bereket getirmesi için öneminin pekiştirilmesiyle ilgilidir.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde öğrenmeye ihtiyaç duyan fakat bu eğitim almaya imkânı olmayan veya eğitimci bulamayan çok sayıda talebenin bulunması.
 • Gençlerin gönüllerinde din sevgisini artırmanın ve hayatlarını onunla ilişkilendirmenin önemi.
 • Öğrencinin okuldaki günlük programının diğer derslerle yoğun olması sebebiyle, okullarda Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve ezberlemeye zaman ayırılamaması.
 • Ailelerin çocuklarına Kur’an-ı Kerimi öğretmede yetersiz olmaları ve yahut buna ayıracak vakit bulamamaları.
 • Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve öğrenmede disiplin, ilgi ve özverinin olması gereken düzeyde olamaması.

PROJE HEDEFLERİ

 • Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, anlamaya çalışmak, ezberlemek ve onu okuma edep-erkanını doğru öğretmek.
 • Hedeflenen grubun gönlünde Kur’an-ı Kerim’in sevgi, saygısını ve değerlerini teşvik etmek.
 • Katılımcıların etik ve davranışlarının iyileştirilmesine ve psikolojik istikrarlarına katkıda bulunma.
 • Toplumdaki şiddetten ve aşırıcılıktan çocukları koruyabilmek için ulvi değerleri yayma ve nesildeki problemlerin azaltılmasına katkıda bulunma.

YARARLANACAK KİŞİ SAYSISI

 • Toplam 1.100 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan Kişi Sayısı 1.000
 • Dolaylı Yararlanan Kişi Sayısı 100 kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i doğru biçimde okuma ve ezberleme becerilerini kazanırlar.
 • Derslere katılanların davranışlarının iyileşmesi, psikolojik ve sosyal sorunlarının azalması.
 • Eğitmenlere ek iş fırsatlarının oluşturulmasına katkıda bulunulması.
Bağış Yap