Hiç kuşkusuz afet ve krizler nedeniyle evlerini kaybeden çok sayıda aile mevcuttur. Barınma ihtiyacı ise her geçen gün artmaktadır. Güvenli barınma ihtiyacı; afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına dönmeleri, toplumun aktif ve üretken bireyleri olabilmeleri için en temel ve gerekli insani koşullardandır. Bu proje, afet ve krizler nedeniyle evlerini kaybeden yerinden edilmiş ailelerin istikrarlarına katkıda bulunmak ve sorunlarını azaltmak için onlara konut temin etmeyi veya inşa etmeyi amaçlamaktadır. Proje, öncelikli ihtiyaç sahibi bölgelerin araştırılması ve ardından bu ihtiyacı en kısa sürede karşılayacak uygun konut birimlerinin sağlanmasına dayanmaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Afet, savaş ve krizler nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda ailenin varlığı ve sayılarının giderek artması.
 • Ailelerin rahat ve uygun konutlara yerleşmeleri ve kendilerini güvende hissetmelerinin acil ihtiyaçlardan olması.
 • Hedeflenen kitleye uygun barınma sağlandıktan sonra, aile ve toplum problemlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak.

PROJE HEDEFLERİ

 • Afet ve krizlerle yerlerinden edilen insanlara acil ve sürdürülebilir konut imkânı sağlamak.
 • Güvenli ve uygun yerleşim yerini temin ettikten sonra hedeflenen kitlenin kademeli olarak normal yaşama dönmesine yardımcı olmak.
 • Güvenli barınmanın kaybından kaynaklanan toplumsal problemlerin azaltılmasına katkıda bulunmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYSISI

 • Toplam 600 Kişi
 • Doğrudan Yararlanan 100 Aile (Toplam 600 kişiden oluşan)
 • Dolaylı Yararlanan 20 Kişi (Projede Çalışan Personellerin Aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • En iyi standartlara uygun olarak tam hizmet veren konut birimlerini sağlamak.
 • Yerinden edilmiş ailelerin barınmasında hedeflenen bölgelerde ilgili resmi makam bakanlık projelerine katkıda bulunmak.
 • Durumdan etkilenmiş bireylerin projede çalışması için iş olanakları sağlamak.
Bağış Yap