Eğitim dünyadaki tüm çocukların hakkıdır. Toplumlar için kalkınmanın ve kalkınma için gelişmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şüphesiz bu döngünün ilerlemesinin gücü eğitimden geçer. Eğitim sürecinin başarısı, hiç şüphesiz okullar ve öğrenciler için gerekli olan temel ihtiyaçların sağlanmasıyla mümkündür.  Bu proje, afet, yokluk ve felaketlerin insanlara verdiği her türlü imkânsızlıkların, zararın ardından öğrencilere eğitim gereksinimlerinden olan okul çantası, eğitim araç gereçlerini temin ederek, çocukların eğitimlerini tamamlamasını ve eğitim hayallerini gerçekleştirmede katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Afetlerden, savaşlardan, yoksulluktan ve krizlerden ötürü geçimlerini sağlayamayan, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan çok sayıda mağdur ailelerin varlığı.
 • Birçok kişinin eğitim sürecine destek olma isteği.
 • Kriz bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerini tamamlama gereksinimi.
 • Öğrencilerin psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olmaları için uygun okul ortamını sağlama ve eğitim sürecini yeniden etkinleştirip destekleme.

PROJE HEDEFLERİ

 • Öğrencilere eğitimin gereksinimlerinden olan okul çantası ve ders araç gereçlerini temin ederek onların iyi şartlarda daha verimli eğitim almalarına katkıda bulunma.
 • Eğitimi kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkıda bulunma.
 • Eğitim için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunma.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • Toplam 1100 Kişi
 •  1000 öğrenci
 • 100 Kişi (Projede çalışacak personel aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrencilerin ara verdikleri eğitim sıralarına geri dönmesi.
 • Hedeflenen mağdur ailelerin çocuklarının kırtasiye ve okul çantasını alması.
 • Psikolojik ve toplumsal sorunların azaltılmasına ve eğitim sürecinin ilerlemesine katkı sağlanması.
Bağış Yap