Eğitim dünyadaki tüm çocukların hakkıdır. Toplumlar için kalkınmanın ve kalkınma için gelişmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şüphesiz bu döngünün ilerlemesinin gücü eğitimden geçer. Eğitim sürecinin başarısı, hiç şüphesiz okullar ve öğrenciler için gerekli olan temel ihtiyaçların sağlanmasıyla mümkündür.  Bu proje; afet, yokluk ve felaketlerin okullara verdiği büyük zararın ardından, tahta, sandalye, masa ve laboratuvar ekipmanları gibi okul araç gereçlerini ve eğitim gereksinimlerini temin ederek çocukların eğitimlerini tamamlamasını ve öğrenme hayallerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Afetlerden, savaşlardan, krizlerden veya yoksulluktan ötürü zarar görmüş çok miktarda okulun mevcudiyeti. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle de okullardaki araç gereç eksikliğinin hızlıca temin edilememesi.
 • Çok sayıda kişinin eğitime destek olma isteğiyle öğrenciler için okulların donanımlı hale getirilmesine katkı sağlama.
 • İhtiyaç bölgelerinde öğrencilerin eğitimlerini tamamlama gereksinimi.
 • Öğrencilerin psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olmaları için uygun okul ortamını sağlama ve eğitim sürecini yeniden etkinleştirip destekleme.

PROJENİN HEDEFLERİ

 • İyi şartlarda, tam teçhizatlı bir okul ortamında her çocuğun eğitim hayalinin gerçekleşmesine ve tamamlamasına katkıda bulunmak.
 • Derslik, laboratuvar ve ofis ekipmanlarının tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Eğitim şartlarını kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkıda bulunmak.
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

 • 1.000 Öğrenci
 • İhtiyaç Sahibi 5 Okul

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrencilerin afet ve kriz dönemlerinde veya geçimsizlik nedeniyle ara verdikleri eğitim sıralarına geri dönmesi.
 • Hedeflenen okulun gerekli ekipmanlarla donatılması ve eğitim faaliyetine kademeli olarak geri dönülmesi.
 • Psikolojik ve toplumsal sorunların azaltılmasına ve eğitim sürecinin ilerlemesine katkı sağlanması.
Bağış Yap