Banka HesaplarıBağış Yap

Hürrem Sultan Vakfı

Vakfımız din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyadaki tüm çocukları kapsayacak şekilde projeler geliştirir ve onlara psikososyal destek sağlayarak sosyal hayatlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütür.

İletişim

Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi No: 50/2 Üsküdar, İstanbul
[email protected]
+90 216 326 93 13
+90 501 031 38 93
Whatsapp

Yardım ve Destek

ZÜBEYDE B. CAFER PROJESİ

Abbasi Halifesi Harun Reşid'in eşi olan Zübeyde Hanım, babasından miras kalan malının yanı sıra büyük araziler ve gayrimenkul servetine de sahipti. İhtiyaç sahiplerine, alimlere ve hekimlere ciddi anlamda bağışlar yapıyordu. MS 828 yılında inşa ettiği ve sulamaya tahsis ettiği Ain Zubaida (Zübeyde Hanım Çeşmesi) da dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde birçok bina inşa ettirdi. 

Kufe'den Mekke'ye kadar uzanan tarihi bir kervan yolu inşa etmenin yanı sıra, yol boyunca çeşitli yerlerde dinlenme tesisleri ve kuyular inşa etti. Bu yola "Zübeyde Yolu" adı verildi. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmede ve yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamada harika bir örnek oluşturdu. Dünyanın her yerinde yerlerinden edilmiş kişileri felaketlerden, savaşlardan ve krizlerden kurtarmak ve onlara yardım etmek için gıda ve barınma gibi yardım programlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen vakfımız, bu cömert hanımı rol model alarak bu girişime onun adını verdi.

Mültecileri Barındırma Projesi

Proje, afet ve krizlerden etkilenen, ihtiyaç sahibi yerinden edilmiş aileleri çevreye uyumlu, en iyi standartl ...

Gıda Desteği Projesi

Proje afet, kriz, savaşlardan veya yoksulluktan etkilenen ihtiyaç sahiplerinin, temel besin ihtiyaçlarının kar ...

Hayır Fırını Projesi

Bu projede ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz ekmek dağıtarak onların günlük ekmek ihtiyaçlarının karşılanması h ...

Aşevi Projesi

Proje, ihtiyaç sahibi kişilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak için aş evleri kurmayı amaçlamaktadır. ...

Afrika Kıtasında Kuyu Projesi

Afrika’da kuyu projesi, Afirka kıtasının kırsal ve uzak bölgelerindeki insanlara temiz, içilebilir su sağlamay ...