Toplumdaki yoksul aileler özel ihtiyaçlarını rahatça karşılayamamalarından dolayı toplumun ikincil kesiminde yer alır. Bu grupların geçimini ve gelir kaynağını kaybetmiş olmaları veya çok düşük bir gelir kaynağına sahip olmaları, onları psikolojik, sosyal, ekonomik ve güvenlik duygusuna muhtaç hale getirmektedir. Bu proje, yoksullara yaşamlarında yardımcı maddi destek sağlayarak iyi ve istikrarlı bir yaşam biçimini sağlamakla ilgilidir.

PROJE GEREKÇELERİ

  • Çok sayıda yoksul ailenin varlığı. Afetler, savaşlar gibi nedenlerle bu sayının giderek artması ve karşılanması gereken birden fazla ihtiyaçları mevcut olması.
  • Çok sayıda kişinin yoksul ailelere destek olma isteği. Proje onların bu isteğini gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır.
  • Yoksulluk ve krizlerin sonuçlarından biri olarak toplumsal sorunların artması ve ailelerin dağılması.

PROJENİN HEDEFLERİ

  • İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşam standartlarını iyileştirme desteği sağlamak.
  • Yoksulluk, kriz ve afetlerden kaynaklanan psikolojik ve sosyal problemleri azaltmak.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI

  • 520 Kişi
  • Doğrudan yararlanan kişi sayısı 500
  • Dolaylı yararlanan kişi sayısı 20 (Projede çalışan personellerin aileleri)

BEKLENEN SONUÇLAR

  • İhtiyaç sahibi yüzlerce aileye destek sağlamak.
  • Hedeflenen ailelerin yaşam kalitesinin desteklenmesine ve iyileştirilmesine, sosyal, psikolojik, ekonomik ve sağlık sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunmak.
Bağış Yap